Vandringar

Vandringar 2018

Hildes Pilgrimsvandringar 2018

Hilde Kirkvold i Tydal ordnar flera vandringar bl a
från svenska gränsen till Nidaros/Trondheim med Hilde som ledare
Läs mer på http://www.kirkvollen.no/ under Vandringer

Facebook Pilgrimsvandring i juli 2018

Ingen pilgrimsvandring direkt, men bra ändå: Karolinerspelet

Pilgrimsvandring i Fjällnatur i Härjedalen

Söndag 22 juli
Vandring från Funäsdalens kyrka längs den gamla kyrkstigen förbi potatisåkrarna. Vid utsikten ser vi Ljusnans dalgång med byn Ljusnedal i förgrunden. Vi startar med morgonbön i Funäsdalens kyrka kl 8.00 och avslutar med pilgrimsmässa i Ljusnedals kyrka kl 11.00

Söndag 12 augusti
Gemensam vandring med norrmännen.Samling 7.00 vid pastorsexpeditionen i Funäsdalen, för samåkning till Stugudal, där samlas vi 8.00 för skjuts (avgift 50 nkr) till Syldammen och vandring genom Skarvdörrpasset till Stugudal. Vandringen är ca 2 mil. Medtag matsäck för dagens behov. Ikläd dig sköna vandringsskor.Bilresan Funäsdalen – Stugudal ca 10 mil

Onsd 22 eller torsd 23 augusti
Pilgrimsvandring efter Romboleden. Från Ramundberget går vi genom fjällskog, korsar Sveån, som vi sen följer en bit uppströms mot Färsmansrösta, efter det vidare upp på Röstvålen där vi njuter av utsikten över fjällen innan vi vänder tillbaka.

Söndag 2 september
Vandring längs kyrkstigen. Vi samlas i Ljusnedals kyrka för morgonbön kl 8.00, därefter vandrar vi längs kyrkstigen till Funäsdalens kyrka där vi firar pilgrimsmässa kl 11.00.

Har du frågor eller funderingar kring någon vandring så hör av dig till
Tage Persson 0684-212 68, 070-35212 68
Mail: tageaipersson@telia.com

Elisabeth Mårtensson 010-47 00 133, 072-595 50 33
Mail: elisabeth.martensson@svenskakyrkan.se

Härjedalens pastorat Tännäs-Ljusnedals församling
Rörosvägen 26, 840 95 Funäsdalen
www.svenskakyrkan.se/tannas-ljusnedals

Pilgrimens sju nyckelord är

Långsamhet

Jag vill stanna upp ett slag när det går för fort. I ett lugnare tempo är jag mer närvarande och skapar utrymme för både mig själv och andra.

 Frihet

Jag vill bryta upp från min instängdhet, från mina låsningar och från orimliga krav. Jag vill ha fri tillgång till mig själv och mina möjligheter.

 Enkelhet

Jag vill skala bort det komplicerade, resurskrävande och exklusiva och hitta tillbaka till enkelheten. Där livet är närmast.

 Tystnad

Jag vill stänga av skvalet, bruset och överväldigande inflöde och lyssna till tystnaden. Där känner jag livets lugna andhämtning. Där kan ljuv musik uppstå.

 Bekymmerslöshet

Jag vill släppa den gnagande oron för framtiden och vara närvarande i den vilande och verkande tilliten.

 Delande

Jag vill dela med dig vad jag är och har. Jag vill lyssna och förstå, jag vill sörja och glädjas tillsammans.Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.